Privacybeleid

Inleiding

La boutique en ligne « infopost.tondeur.be » ci-après désignée « le site » est édité par Tondeur Diffusion, dont le siège social se situe au 9 Av. Frans Van Kalken à 1070 Bruxelles, Belgique sous le numéro d’entreprise 403.542.368 (BE0403.542.368).

Tondeur Diffusion is dus verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens ("uw gegevens") die verzameld worden tijdens uw navigatie op de site.

Tondeur Diffusion hecht belang aan de transparantie van de informatie ten einde met haar klanten een sterke en duurzame relatie op te bouwen die gebaseerd is op vertrouwen. In overeenstemming met deze filosofie is de bescherming van uw persoonsgegevens voor ons van het grootste belang en wij willen u door middel van dit handvest informeren over de wijze waarop wij deze gegevens verzamelen en verwerken. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 • Identiteit van de controleur

De verwerking van de persoonsgegevens die op deze internetsite verzameld worden, evenals van de persoonsgegevens die via andere kanalen verzameld worden maar in het kader van de in dit handvest beschreven diensten, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Tondeur Diffusion.

Tondeur Diffusion, opgericht in 1930, is een distributeur van kranten en boeken in België.

 • Toepassingsgebied van dit privacybeleid

Dit beleid is van toepassing op onze klanten en bezoekers van deze site met betrekking tot de persoonlijke gegevens die verzameld en verwerkt worden door Tondeur Diffusion via deze site en andere kanalen in het kader van de levering van de diensten die beschreven worden in dit beleid. 

 •  Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer u onze website gebruikt, per post, telefoon of e-mail contact met ons opneemt of een account aanmaakt om van onze diensten gebruik te maken, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen. Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als iedere informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Dit omvat de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens die vrijwillig door u zijn verstrekt: wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt via onze website of wanneer u op een andere manier met ons communiceert, zoals via e-mail, brief (of coupon) of telefoongesprek. Met name wanneer u een account aanmaakt op onze website, vult u een registratieformulier in met de volgende gegevens, die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze diensten en onze producten te ontvangen:
 • Uw burgerlijke staat
 • Uw naam en achternaam
 • Uw hoofdadres: dit is waar uw facturen naartoe worden gestuurd en waar uw bestellingen naartoe worden gestuurd.
 • Uw e-mail adres
 • Uw geboortedatum.
 • Uw telefoonnummer: dit kan worden gebruikt om contact met u op te nemen in verband met uw aankoop.
 • Een wachtwoord dat zal worden gebruikt om in te loggen bij toekomstige bezoeken. Wij raden u ten sterkste aan een specifiek wachtwoord aan te maken voor elke site waarop u een account aanmaakt.
 • Indien u voor beroepsdoeleinden bestelt, de naam en het banknummer van uw bedrijf.
 • Uw leveringsadressen: wanneer u een bestelling plaatst en voor elke aankoop, raden wij u aan standaard uw hoofdadres te gebruiken, of een ander adres te registreren.
 • De gegevens die wij verzamelen via cookies die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt: onze site maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over uw surfgedrag en het gebruik van onze website. De verzamelde gegevens zijn de bezochte pagina's, de bekeken producten, de data en tijdstippen van raadpleging.

U kunt ervoor kiezen om deze hulpmiddelen via uw browser uit te schakelen, waardoor bepaalde functies beperkt zullen zijn. Wij raden u aan ze actief te laten om ten volle te profiteren van onze browsing-opties.

 • Uw aankoop geschiedenis gegevens: we houden ook bij welke producten u koopt, de prijs die u betaalt en het verzendadres.

Wij verzamelen uw bankgegevens niet. Deze worden rechtstreeks opgeslagen op de servers van onze financiële dienstverleners die over de nodige erkenningen beschikken, met name op het gebied van beveiliging.

 • Waarom en op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

L’utilisation de vos données personnelles a pour objectif ultime de vous apporter le meilleur service possible, aussi bien dans la création et la gestion de vos commandes que dans votre navigation sur notre site. Pour ce faire, nous utilisons vos données pour différentes finalités, que nous détaillons ci-dessous. Pour chaque traitement, seules les données nécessaires pertinentes à la poursuite de la finalité en cause sont traitées.

Wij verzamelen uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Création de votre compte client : les formulaires de création de compte et de livraison vous indiquent quelles sont les données indispensables pour bénéficier du service concerné, quelles sont les données facultatives et les conséquences de la non-communication d’une donnée. Les données nécessaires à la fourniture du service sont collectées sur base de la relation contractuelle entre vous et Tondeur Diffusion. Tandis que les données facultatives que vous décidez de mentionner sont traitées sur base de votre consentement.

 • Verwerking van uw vraag: wanneer u ons een vraag of klacht stuurt via ons contactformulier op onze website, per e-mail of per telefoon, en uw gegevens voor dit doel met ons deelt, gebruiken wij uw gegevens om op uw vraag te reageren door contact met u op te nemen. Wij hebben er een legitiem belang bij om u te antwoorden.

 • Verstrekking van onze producten en diensten: wanneer u een bestelling op onze site plaatst, verzamelen wij een aantal van uw persoonlijke gegevens om u het gevraagde product of de gevraagde dienst te kunnen leveren. De persoonlijke gegevens worden vervolgens verwerkt op basis van de contractuele relatie tussen u en Tondeur Diffusion.

In het bijzonder gebruiken wij uw persoonsgegevens om :

 1. Verwerk uw bestellingen;
 2. Beheer en controle van betalingen voor bestellingen;
 3. Expédier les commandes: vos adresses d’expédition sont utilisée afin d’assurer la livraison des commandes.
 4. Om u nieuwe producten aan te bieden.

 Andere situaties:

 • Geoptimaliseerd en gepersonaliseerd surfen: de persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt (met name met behulp van cookies die op onze site zijn geplaatst) stellen ons in staat uw surfen op de site te vergemakkelijken en u de producten aan te bieden die het best bij uw voorkeuren passen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onlangs bekeken producten of toekomstige producten weergeven, of u toegang geven tot een winkelwagentje dat u nog niet hebt voltooid. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming (voor meer informatie over dit onderwerp, zie ons beleid inzake cookies: lien).

 • Envoi de newsletters : lorsque vous êtes clients, nous traitons votre nom, prénom, adresse email de manière à vous envoyer nos newsletters concernant des produits analogues à ceux auxquels vous avez déjà souscrit. Ce traitement est effectué sur la base de notre intérêt légitime. Vous pourrez à tout moment vous désabonner de nos newsletters, soit en contactant notre service (par mail à [email protected], ou par téléphone au +32 (0) 2 555 02 11), soit via le lien intégré directement dans la newsletter que vous recevez.
 • Opstellen van statistieken: tot slot kunnen alle persoonlijke gegevens die we verzamelen worden gebruikt voor statistische analyse, om de verwachtingen van onze klanten beter te identificeren en onze diensten dienovereenkomstig te ontwikkelen, zowel in termen van product- en dienstenaanbod, promoties, of site navigatie.
 • Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

De gegevens die op deze site verzameld worden, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Tondeur Diffusion.

Tondeur Diffusion s’abstiendra de divulguer ou de vendre vos données personnelles à des tiers ainsi que de divulguer publiquement vos données personnelles, sauf dans les cas spécifiques suivants : 

 • De persoonlijke gegevens kunnen gedeeld worden met derde dienstverleners aan wie Tondeur Diffusion bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft toevertrouwd (bv. transport). Deze derden treden dus op als onderaannemers van Tondeur Diffusion voor wat betreft de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In alle gevallen beperken zij zich tot de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig onze instructies en zal een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat deze derden gehouden zijn alle verplichtingen na te leven die de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens vereist;
 • Si les lois ou règlements applicables l’exigent ;
 • Op uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de politie ;
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Tondeur Diffusion ne conserve vos données personnelles que le temps strictement nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles nous les avons reçues, à l’exécution d’une commande ou au respect d’une obligation légale. Les périodes de conservation diffèrent selon le type d’activité de traitement et la finalité pour laquelle les données personnelles ont été collectées.

De persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming verzamelen, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig blijft.

Bepaalde bewaringstermijnen zijn wettelijk bepaald: persoonsgegevens moeten dan in overeenstemming met deze termijn worden bewaard om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bv. boekhouding of belastingen).

Indien de wet geen specifieke bewaartermijn voorschrijft, bepalen wij de termijn op basis van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Dans tous les cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une période plus longue s’il existe une raison légale ou réglementaire de le faire, ou pendant une période plus courte si la personne concernée s’oppose au traitement de ses données à caractère personnel et s’il n’existe plus de raison légitime de les conserver.

Nous garantissons de ne donner qu’un accès limité aux données archivées et de supprimer ou de rendre anonymes vos données personnelles si la période de conservation est écoulée.

 • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Tondeur Diffusion a pris des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour empêcher la destruction, la perte, la falsification, l’altération, l’accès non autorisé ou la divulgation de vos données personnelles à des tiers et tout autre traitement non autorisé de ces données.

Nous avons tout mis en œuvre pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes d’information et des services qui traitent les données personnelles. Ces mesures comprennent des mesures de sécurité physique et opérationnelle, le contrôle d’accès, la sensibilisation et des clauses de confidentialité. Tous nos employés et les tiers que nous engageons sont tenus de respecter la confidentialité et la sécurité de vos données.

 • Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden die in die wetgeving zijn vastgelegd:

 • Droit d’accès : vous avez le droit d’obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles, d’accéder à celles-ci et d’en recevoir une copie ;
 • Droit de rectification : si vous constatez que vos données sont inexactes ou incomplètes, vous avez le droit de nous demander de les rectifier ;
 • Recht op wissen ("recht om te worden vergeten"): in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen uw gegevens uit onze systemen te wissen. Het wissen van persoonsgegevens is soms niet mogelijk vanwege contractuele verplichtingen, wettelijke vereisten en het gerechtvaardigde belang van onze organisatie, waardoor dit verzoek niet altijd kan worden ingewilligd;

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, in welk geval uw gegevens niet langer worden verwerkt (maar wel worden bewaard). Dit verzoek kan bijvoorbeeld worden gedaan wanneer u constateert dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, in afwachting van rectificatie. Wij hoeven alleen aan dergelijke verzoeken te voldoen in gevallen waarin de wet voorziet;

 • Recht van verzet: wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, hebt u het recht om verzet aan te tekenen op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Wij wijzen u er echter op dat wij u in dat geval legitieme redenen kunnen voorleggen die verdere verwerking rechtvaardigen, en in dat geval zullen wij de verwerking inderdaad voortzetten;

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd en interoperabel formaat aan u te laten overdragen, of rechtstreeks door ons aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten overdragen, mits dit technisch mogelijk is.

 • Recht op toestemming: wanneer de verwerking van uw gegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens in de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Ces droits peuvent être exercés gratuitement et à tout moment en envoyant un e-mail au point de contact délégué à la protection des données à l’adresse [email protected]. Nous nous engageons à répondre à votre demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Il est possible que nous vous demandions d’abord des renseignements supplémentaires afin de confirmer votre identité et de nous assurer que la demande provient de vous.

U hebt het recht contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Data Protection Authority, Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: [email protected]) met klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, of wanneer u ervan overtuigd bent dat deze verwerking in strijd is met de wet. Wij raden u aan eerst contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden.

 1. Bijwerking van ons privacybeleid

Tondeur Diffusion kan dit beschermingsbeleid van de persoonlijke levenssfeer van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om rekening te houden met de evolutie van onze praktijken inzake de verwerking van uw persoonlijke gegevens of met de evolutie van de toepasselijke wetgeving. Wij zullen de bijgewerkte versie op deze interne site plaatsen.

Wij nodigen u dan ook uit de meest recente versie van deze verklaring regelmatig online te raadplegen. De datum van de meest recente wijzigingen vindt u op deze pagina.

 1. Contact gegevens

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of opmerkingen over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor gegevensbescherming:

 • Of per post naar Tondeur Diffusion, 9 Av. Frans Van Kalken, 1070 Anderlecht, Belgium, (met de woorden « Data Protection »)

 • Of per e-mail op het volgende adres [email protected]